Shuntgrupp för värmeåtervinningssystem

Mekanoshunt 15-100 VÅ är en shuntgrupp för värmeåtervinningssystem och finns som standard med anslutningsdimensioner från DN 15 till och med DN 100. Shuntgruppen utrustas med flera komponenter av valfritt fabrikat och ett flertal olika kopplingsalternativ.

Mekanoshunt 15-100 VÅ levereras med brand- och korrosionssäker kåpa av polyesterbelagd plåt. Isoleringen utgörs som standard av Armaflex.

Upphängningsanordningen möjliggör olika montagelägen.

Rörpaketet består i standardutförande av helsvetsade tryckkärlsrör SS EN 10216-2 och DIN 2391, rostskyddsmålat med röd primer. Rörpaket i annan kvalitet, ex rostfritt,  eller med annan ytbehandling kan levereras på beställning.

Värmeåtervinning

Värmeåtervinningsshunten sitter som länk mellan frånlufts- resp tilluftsbatterier, vanligen som ett fristående system där shuntgruppens pump ombesörjer cirkulationen, och kan om så önskas levereras komplett med expansionskärl, avluftning, säkerhetsventil och manometer för systemtryck.