Shuntgrupp för kyla

Mekanoshunt dim. 15-100 kyla är en shuntgrupp för konventionella kylsystem och fjärrkylanläggningar och finns som standard med anslutningsdimensioner från DN 15 till och med DN 100. Shuntgruppen utrustas med flera komponenter av valfritt fabrikat och ett flertal olika kopplingsalternativ.

Mekanoshunt dim. 15-100 kyla levereras med brand- och korrosionssäker kåpa av polyesterbelagd plåt. Isoleringen utgörs som standard av Armaflex.

Rörpaketet består i standardutförande av helsvetsade tryckkärlsrör, rostskyddsmålade med röd primer. Rörpaket i annan kvalitet, ex rostfritt, eller med annan ytbehandling kan levereras på beställning.
Utformningen av rörpaketet utgör spärr mot oönskad kylöverföring på grund av dubbelcirkulation.

Värme/Kyla

Konventionella värme- resp kylshuntar reglerar och förser värme eller kyla till radiatorsystem, golvvärmesystem, samt batterier i luftbehandlingsaggregat, och förekommer i både bostäder, butiker, köpcentrum, kontorslokaler såväl som i kontor, sjukhus, idrottsanläggningar, offentliga lokaler etc.

De är generellt beskaffade och tillverkade enligt samma principer, om än kylgrupperna rostskyddsmålade och kondensisolerade där värmeshuntarna istället är värmeisolerade med mineralull.

Anställd på Mekanotjänst sätter den sista tuschen på produkterna med ett klistermärke.