Mekanotjänst är ert naturliga val av långsiktig samarbetspartner

Mekanotjänst har ett brett utbud av prefabricerade shuntgrupper för värme, kyla och värmeåtervinning samt kombinerande shuntgrupper som innehåller två eller flera av dessa funktioner. Genom att välja en Mekanotjänst shuntgrupp får du en korrekt dimensionerad och väl fungerande shuntfunktion i din anläggning.

40 års erfarenhet och hög teknisk kompetens säkerställer tillverkning och leverans av shuntgrupper med högsta säkerhet och kvalitet. Stort lager av komponenter och hög produktionskapacitet möjliggör stor flexibilitet och korta leveranstider.

Rätt shunt för ditt projekt!

Två armar som packar ner en kombishunt i en låda

VÄRME

Mekanoshunt dim. 15-100 värme är en shuntgrupp för konventionella radiator-, ventilations- och golvvärmesystem och finns som standard med anslutningsdimensioner från DN 15 till och med DN 100.

En människa limmar fast emballage på vattenrör

KYLA

Mekanoshunt dim. 15-100 kyla är en shuntgrupp för konventionella kylsystem och fjärrkylanläggningar och finns som standard med anslutningsdimensioner från DN 15 till och med DN 100.

Två händer som sätter emballage runt vattenledningar

VÄRMEÅTERVINNING

Mekanoshunt dim. 15-100 VÅ är en shuntgrupp för värmeåtervinningssystem och finns som standard med anslutningsdimensioner från DN 15 till och med DN 100.

En hand som borrar fast en röd plåtlåda på en shunt

KOMBISHUNTAR

Mekanoshunt kombishunt används till en anläggning som har sammansatta funktioner. Med en utrymmesbesparande kombishunt behövs bara ett batteri för att tillföra värme och kyla till ventilationsluften.