Mekanoshunt kombishunt används till en anläggning som har sammansatta funktioner.
I en utrymmesbesparande kombishunt behövs bara ett batteri för att tillföra värme och kyla till ventilationsluften.
Med ett batteri mindre minskas tryckfallet och energiförbrukningen samtidigt som installationen tar mindre utrymme, blir enklare och går snabbare att installera

Exempel på tillämpningar där kombishuntar används:

 • Ventilationsaggregat

 • Golvvärme/golvkyla

Det vanligaste är att man kombinerar sommar- och vinterdriftfall.

Varför en kombishunt?

Tekniska fördelar:

I installationen

 • Endast en shunt i stället för två eller tre.

 • Mindre antal cirkulationspumpar i anläggningen.
 • Mindre antal batterier behövs vid användning i ventilationsanläggningar.

I ventilationsanläggningen:

 • Mindre antal batterier behövs
 • Kostnadsbesparing i installationen, kortare aggregat, mindre platsbehov i teknikrum.
 • Låg returtemperatur.
 • Endast en shunt istället för två eller tre

Ekonomiska fördelar:

 • Lägre totalkostnad för anläggningen.
 • Lägre driftskostnad.
 • Lägre servicekostnad.

Kombishuntar

Kombishuntar används när man önskar nyttja samma batteri för både värme och kyla, och där man önskar endast en shuntgrupp för regleringen. Shunten är i princip en värme- resp kylgrupp i samma konstruktion och arbetar vanligen som en kylgrupp med köldbärande media där man med inbyggd värmeväxlare tillför värme från en värmebärande primärkrets.