Shuntgrupp för konventionella radiator-, ventilations- och golvvärmesystem

Mekanoshunt©dim. 15-100 värme är en shuntgrupp för konventionella radiator-, ventilations- och golvvärmesystem och finns som standard med anslutningsdimensioner från DN 15 till och med DN 100.
Shuntgruppen kan utrustas med flera komponenter av valfritt fabrikat och ett flertal olika kopplingsalternativ.

Mekanoshunt dim. 15-100 värme levereras med brand- och korrosionssäker kåpa av polyesterbelagd plåt och med isolering av mineralull. Upphängningsanordningen möjliggör olika montagelägen.

Rörpaketet består i standardutförande av helsvetsade tryckkärlsrör. Rörpaket i annan kvalitet, ex rostfritt, eller med annan ytbehandling kan levereras på beställning.
Utformningen av rörpaketet utgör, vid angivna montagelägen, spärr mot oönskad värmöverföring på grund av dubbelcirkulation.

Värme / Kyla

Konventionella värme- resp kylshuntar reglerar och förser värme eller kyla till radiatorsystem, golvvärmesystem, samt batterier i luftbehandlingsaggregat, och förekommer i både bostäder, butiker, köpcentrum, kontorslokaler såväl som i kontor, sjukhus, idrottsanläggningar, offentliga lokaler etc. De är generellt beskaffade och tillverkade enligt samma principer, om än kylgrupperna rostskyddsmålade och kondensisolerade där värmeshuntarna istället är värmeisolerade med mineralull.